top of page

קשת בענן מאירה

בית חולים לילדים דנה//איכילוב תל אביב

IMG_00442FIX.jpg

קשת בענן מאירה שהוצבה בכניסה לבית החולים לילדים בתל אביב במטרה לשמח את הלידים המבקרים במקום.
הפרויקט נעשה בהתנדבות מליאה ובשיתוף עם מתפרת בד בבד אשר בקיבוץ מעגן מיכאל.
התכנות הותאם למקצב רגשותיהם של הילדים וליכולת התפיסה שלהם.

bottom of page