top of page

מסך אינטראקטיבי משולב אבני דריכה

ביה"ס ביאליק רוגוזין// תל אביב

IMG_00442FIX.jpg

מיצב אמנות אינטראקטיבי אשר נתרם לבית הספר ביאליק רוגוזין בשיתוף עם המחולל של עמותת מידברן, מיצב הקמליאון ,מתנדבי קהילת מידברן המופלאים וילדי בית הספר.

המיצב מחקה את משחק הילדים הידוע סיימון אמר, המיצב מציג שילוב צבעוניות והמשתתף במשחק אמור ליצר את השילוב באמצעות קפיצה על אבני הדריכה הקיימות בתחתית המיצב- עד לקבלת חיווי המציג הצלחה או ניסיון נוסף.

משחק כייפי אשר הוצב בקומת המרתף של בית הספר במטרה להחיות איזור שבדרך כלל לא היווה מקום של משחקיות ושמחה.

bottom of page