מיצבים במידברן

33117511_10156402549104299_1281389697326

מידברן

שטח הכוכב, שדה בוקר- 22.5.2018

היציאה לאור של חברת ליבינג לייטס התקיימה באירוע מידברן 2018

 באירוע הצגנו מספר מיצבים אשר העבודה עליהם כללה תהליך .לימודי והתנסות בשימוש בחומרים ממוחזרים 

המיצבים שהבאנו הם:

כדור הארץ הממחיש את שינוי העונות

מסך פיקסולי אשר הציג את הסנצה המופיעה מולו באופן סימולטני

תאורה למחנה סמאלי קאמפ אשר כללה מדוזות ופיטריות מאורות

1/11